Zavoláme vám

Jak prověřit nájemníka

Nájemníkovi svěřujete do užívání majetek v hodnotě statisíců až milionů. Máte tedy plné právo důkladně prozkoumat, koho si do bytu nebo domu nastěhujete. Na co se zájemce zeptat a jak si jej prověřit?

Pokud jste se rozhodli pronajímat nemovitost na vlastní pěst, měli byste velmi dobře zvážit, s kým podepíšete nájemní smlouvu. Člověk bez práce, zatížený dluhy a exekucemi vám s velkou pravděpodobností dříve či později nezaplatí nájemné. A určitě byste nechtěli nájemníka, kterého hledá policie.

Při prvním setkání proto buďte obezřetní – nezapomeňte, že největší lháři a manipulátoři obvykle působí velice důvěryhodně a sympaticky. Odpovězte zájemcům na vše, co je o nemovitosti a podmínkách pronájmu zajímá, ale nezapomeňte se také ptát.

Má zájemce práci? Jak dlouho na daném místě pracuje, jak často mění zaměstnání? Je ochoten vám doložit, že pracuje, například potvrzením o zaměstnání nebo výpisem z účtu? Kde bydlel dříve a proč se stěhuje? Může vám poskytnout kontakt na minulého pronajímatele? Má dostatečný příjem, aby mohl pravidelně hradit stanovené nájemné? Nemá dluhy, exekuce, děti, na které platí výživné?

Mnohé z těchto otázek jsou velmi osobní, ale vy chcete mít s nájemníkem dlouhodobý bezproblémový vztah, nikoliv potíže. Buďte proto asertivní a mějte na paměti, že seriózní zájemce nemá co skrývat, zatímco neochota říci něco o sobě může předznamenat budoucí problémy.

Na první schůzce nemusíte nic slibovat. V klidu si doma promyslete, co jste se dozvěděli, nechte si zaslat potřebná potvrzení a porozhlédněte se po internetu. V tuto chvíli máte přinejmenším jméno, příjmení, bydliště a zaměstnání zájemce, takže se máte o co opřít. Leccos mohou napovědět sociální sítě a k dispozici jsou i veřejně dostupné databáze:

Insolvenční rejstřík – vyhledávání dlužníků; zdarma;

Rejstřík živnostenského podnikání – v případě OSVČ si můžete ověřit pravdivost údajů o podnikání, případně že daná osoba nemá pozastavenou živnost; zdarma;

Veřejný rejstřík a Sbírka listin – rejstřík firem, v němž si můžete například ověřit, že existuje firma, pro kterou zájemce pracuje, nebo že je skutečně jejím jednatelem, jak vám sdělil; zdarma;

Databáze osob v pátrání Policie ČR – zdarma;

Centrální registr dlužníků – placená služba;

Centrální evidence exekucí – seznam vedený Exekutorskou komorou České republiky, nahlížení vyžaduje registraci a je zpoplatněno.

Získali jste pocit, že si správného nájemníka nedokážete sami vybrat? Připadá vám ověřování moc složité? Zbavte se starostí a využijte službu Stálý Nájem.cz. Nájemní smlouvu uzavřete s námi a my si podnájemníky ohlídáme po všech stránkách.

Zbavte se starostí a využijte službu Stálý Nájem.cz

  Přihlášení do mého účtu