Zavoláme vám

Nacenitpronájem
Nacenitpronájem

Vzory smluv pro nájemní služby

Dobře napsaná smlouva je základ úspěšného nájemního vztahu

Při pronájmu nemovitosti se neobejdete bez nájemní smlouvy, předávacího protokolu a dalších dokumentů. Podívejte se na vzory nejčastějších smluv. Jsou zdarma, ale v té nejjednodušší podobě. Při řešení konkrétního případu pronájmu nemovitosti vždy spolupracujte s právníkem, nebo s třeba námi.

Nájemní smlouva

Vztah mezi nájemcem a pronajímatelem upravuje nájemní smlouva, která musí mít písemnou formu. Kromě přesného označení smluvních stran obsahuje veškerá ujednání od výše a splatnosti nájemného až po podmínky výpovědi. Prohlédněte si vzorovou nájemní smlouvu.

Více ke vzoru nájemní smlouvy  

Dodatek k nájemní smlouvě

Pokud se změní podmínky, za kterých jste uzavřeli nájemní smlouvu, nebo se změní okolnosti na straně pronajímatele či nájemníka, můžete smlouvu změnit dodatkem. Vzorový dodatek k nájemní smlouvě vám pomůže udělat si představu o tomto dokumentu.

Více k dodatku k nájemní smlouvě  

Předávací protokol

Při pronájmu bytu je vhodné doplnit nájemní smlouvu předávacím protokolem, v němž přesně zdokumentujete stav bytu a jeho zařízení. Usnadníte si tak jednání o případných škodách v bytě. Podívejte se, jak vypadá vzorový předávací protokol.

Více ke vzoru předávacího protokolu  

Výpověď nájemní smlouvy

Nájemní smlouvu můžete ukončit buď dohodou, nebo výpovědí. Ta musí být písemná a odůvodněná, ať už byt potřebujete pro sebe, nebo nájemník porušil své povinnosti. Výpovědní lhůta je 3 měsíce. Přesnější představu získáte díky vzoru výpovědi nájemní smlouvy.

Více k výpovědi z nájemní smlouvy  
Chcete v bytě spolehlivého nájemníka? Domluvit nezávaznou schůzku
  Přihlášení do mého účtu
  Zapomenuté heslo