Vzory smluv pro pronajímání v roce 2023 zdarma

Moc dobře víme, jak důležité je mít dobře sepsané veškeré smlouvy, které se pojí s pronajímáním. Nejde jen o nájemní smlouvu, ale také o dodatky, předávací protokol nebo výpověď nájemní smlouvy. S našimi právníky jsme dali dohromady vzory těch nejdůležitějších smluv pro rok 2023, a tak máte jistotu, že používáte správné a aktuální verze. Díky správně sepsaným smlouvám můžete mít jistotu, že je váš byt maximálně chráněný.

Dobře napsaná smlouva je základ
úspěšného nájemního vztahu

Vzor nájemní smlouvy

Vztah mezi nájemcem a pronajímatelem upravuje nájemní smlouva, která musí mít písemnou formu. Kromě přesného označení smluvních stran obsahuje veškerá ujednání od výše a splatnosti nájemného až po podmínky výpovědi. Prohlédněte si vzorovou nájemní smlouvu, kterou jsme sepsali s našimi právníky a která je platná k roku 2023.

Vzor smlouvy

Vzor dodatku k nájemní smlouvě

Pokud se změní podmínky, za kterých jste uzavřeli nájemní smlouvu, nebo se změní okolnosti na straně pronajímatele či nájemníka, můžete smlouvu změnit dodatkem. Vzorový dodatek k nájemní smlouvě, který je ke stažení zdarma vám pomůže udělat si představu o tomto dokumentu.

Vzor smlouvy

Vzor předávacího protokolu

Při pronájmu bytu je vhodné doplnit nájemní smlouvu pro rok 2023 předávacím protokolem, v němž přesně zdokumentujete stav bytu a jeho zařízení. Usnadníte si tak jednání o případných škodách v bytě. Podívejte se, jak vypadá vzorový předávací protokol. Dokument je ke stažení zdarma.

Vzor smlouvy

Vzor výpovědi nájemní smlouvy

Nájemní smlouvu můžete ukončit buď dohodou, nebo výpovědí. Ta musí být písemná a odůvodněná, ať už byt potřebujete pro sebe, nebo nájemník porušil své povinnosti. Výpovědní lhůta je 3 měsíce. Přesnější představu získáte díky vzoru výpovědi nájemní smlouvy, která je aktuální k roku 2023 a ke stažení zdarma.

Vzor smlouvy