Zavoláme vám

Nacenitpronájem
Nacenitpronájem

Vzor výpovědi nájemní smlouvy

Vypovědět můžete nájemní smlouvu na dobu určitou i neurčitou. Máte-li k výpovědi nájemní smlouvy zákonné důvody, nájemník ji musí akceptovat.

Výpověď nájemní smlouvy se nejčastěji týká problémových nájemníků. Ze závažných důvodů, když například nájemce hrubě porušuje své povinnosti, můžete vypovědět i smlouvu na dobu určitou, a to i s okamžitou platností. Nájemní smlouvu na dobu neurčitou lze vypovědět i tehdy, potřebujete-li byt pro sebe nebo svého příbuzného. Vždy je však potřeba výpověď řádně odůvodnit.

Lepší představu o podobě tohoto dokumentu získáte díky základnímu vzoru výpovědi nájemní smlouvy. Při řešení konkrétního případu ukončení pronájmu nemovitosti však vždy spolupracujte s právníkem nebo s odborníky na realitní trh. StálýNájem.cz nepřebírá zodpovědnost za správnost zde zveřejněného příkladu výpovědi nájemní smlouvy.


Vzor nájemní smlouvy

Co je dobré vědět o výpovědi nájemní smlouvy

Chyby ve výpovědi nájemní smlouvy mohou vést k tomu, že se nájemník bude bránit a podá k soudu žalobu o přezkum oprávněnosti výpovědi. Co byste měli vědět o výpovědi z nájmu?

  • Okamžitou výpověď lze dát pouze ze závažných, zákonem stanovených důvodů.

  • Nájemní smlouvu na dobu neurčitou nelze vypovědět kvůli tomu, že potřebujete byt pro sebe, pro manžela nebo příbuzného v přímé linii.

  • Důvody vypovězení nájemní smlouvy musí být ve výpovědi popsány.

  • Neplacení nájemného se stává závažným důvodem pro okamžitou výpověď až po neuhrazení tří měsíčních nájmů.

  • I v případě závažného porušování povinností musíte nejprve písemně vyzvat nájemce k nápravě. Teprve poté, nedojde-li k nápravě, můžete dát nájemníkovi výpověď.

Nechcete si hrát na právníka?

Při pronájmu bytu svěřujete druhé osobě hodnotný majetek. Neriskujte, že kvůli neznalosti uděláte chybu. Pronajměte svůj byt nám bez rizika a s garancí pravidelných plateb nájemného. Ručíme vám za stav bytu. Veškeré právní úkony zajišťujeme.

Smlouvy pro StalýNájem.cz připravuje:

Mgr. Pavel Chaloupek, právník služby StálýNájem.cz

Další vzory smluv na StálýNájem.cz:

Chcete v bytě spolehlivého nájemníka? Domluvit nezávaznou schůzku
  Přihlášení do mého účtu
  Zapomenuté heslo