Vzor výpovědi nájemní smlouvy

Nájemní smlouvu můžete ukončit buď dohodou, nebo výpovědí. Ta musí být písemná a odůvodněná, ať už byt potřebujete pro sebe, nebo nájemník porušil své povinnosti. Výpovědní lhůta je 3 měsíce. Přesnější představu získáte díky vzoru výpovědi nájemní smlouvy, která je aktuální k roku 2024 a ke stažení zdarma.

VYPOVĚDĚT MŮŽETE NÁJEMNÍ SMLOUVU NA DOBU URČITOU I NEURČITOU. MÁTE-LI K VÝPOVĚDI NÁJEMNÍ SMLOUVY ZÁKONNÉ DŮVODY, NÁJEMNÍK JI MUSÍ AKCEPTOVAT.

Výpověď nájemní smlouvy se nejčastěji týká problémových nájemníků. Ze závažných důvodů, když například nájemce hrubě porušuje své povinnosti, můžete vypovědět i smlouvu na dobu určitou, a to i s okamžitou platností. Nájemní smlouvu na dobu neurčitou lze vypovědět i tehdy, potřebujete-li byt pro sebe nebo svého příbuzného. Vždy je však potřeba výpověď řádně odůvodnit.

Lepší představu o podobě tohoto dokumentu získáte díky základnímu vzoru výpovědi nájemní smlouvy. Při řešení konkrétního případu ukončení pronájmu nemovitosti však vždy spolupracujte s právníkem nebo s odborníky na realitní trh. StálýNájem.cz nepřebírá zodpovědnost za správnost zde zveřejněného příkladu výpovědi nájemní smlouvy.

Co je dobré vědět o výpovědi nájemní smlouvy

Chyby ve výpovědi nájemní smlouvy mohou vést k tomu, že se nájemník bude bránit a podá k soudu žalobu o přezkum oprávněnosti výpovědi. Co byste měli vědět o výpovědi z nájmu?

  • Okamžitou výpověď lze dát pouze ze závažných, zákonem stanovených důvodů.
  • Nájemní smlouvu na dobu neurčitou nelze vypovědět kvůli tomu, že potřebujete byt pro sebe, pro manžela nebo příbuzného v přímé linii.
  • Důvody vypovězení nájemní smlouvy musí být ve výpovědi popsány.
  • Neplacení nájemného se stává závažným důvodem pro okamžitou výpověď až po neuhrazení tří měsíčních nájmů.
  • I v případě závažného porušování povinností musíte nejprve písemně vyzvat nájemce k nápravě. Teprve poté, nedojde-li k nápravě, můžete dát nájemníkovi výpověď.

Nechcete si hrát na právníka?

Při pronájmu bytu svěřujete druhé osobě hodnotný majetek. Neriskujte, že kvůli neznalosti uděláte chybu. Pronajměte svůj byt nám bez rizika a s garancí pravidelných plateb nájemného. Ručíme vám za stav bytu. Veškeré právní úkony zajišťujeme.

Žádné starosti. My se staráme, vy si užíváte

Garantujeme nájemné vždy a včas

každý měsíc v dohodnutý den vám na účtě přistane garantovaný nájem, a to i v případě, že je byt neobsazený nebo nám nájemník nezaplatil.

Garantujeme stav bytu

prasklé topení, rozbité okno nebo jiné komplikace? O váš byt budeme pečovat a po ukončení spolupráce jej vrátíme v původním stavu. O stavu bytu vás pravidelně informujeme.

S námi získáte víc

šetříte své náklady i svůj čas, a přesto dosáhnete vyššího zisku. Neřešíte problémy s neobsazeným bytem a každý rok aktualizujeme výši nájemného.

Pronajímáte bez starostí

vyřešíme pojištění, neplatiče, stav bytu, smlouvy i energie. O byt se zkrátka postaráme od A do Z. Vy jen kontrolujete, zda vám na účet chodí dohodnutý garantovaný nájem.

Získáte ideálního nájemníka

nájemní smlouvu uzavřeme mezi sebou, takže se staneme vaším ideálním a dokonalým nájemníkem. Do vašeho bytu najdeme nejvhodnější podnájemníky. Vy pronajímáte nám, my našim podnájemníkům.