Vzor nájemní smlouvy

Vztah mezi nájemcem a pronajímatelem upravuje jednoduchá nájemní smlouva, která musí mít písemnou formu a dodržovat náležitosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Kromě přesného označení smluvních stran obsahuje veškerá ujednání od výše a splatnosti nájemného až po podmínky výpovědi. Prohlédněte si vzorovou nájemní smlouvu, kterou jsme sepsali s našimi právníky a která je platná k roku 2024.

VZTAH MEZI NÁJEMCEM A PRONAJÍMATELEM SE ŘÍDÍ PÍSEMNOU NÁJEMNÍ SMLOUVOU. ZÁKLADNÍ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O NÁJMU BYTU URČUJE OBČANSKÝ ZÁKONÍK.

Sepsat smlouvu o pronájmu bytu vyžaduje nejen znalost základních náležitostí, které musí smlouva obsahovat, jako je označení smluvních stran a pronajímané nemovitosti, rozsah jejího užívání, způsob výpočtu nájemného a jeho úhrady či doba trvání nájmu. Měli byste vědět, co vše musíte a můžete do nájemní smlouvy zahrnout, a co naopak nelze nájemníkovi zakázat.

Jaké náležitosti nesmí chybět v nájemní smlouvě?

 • Identifikace pronajímatele a nájemníka,
 • předmět nájmu (co nejpodrobnější specifikace bytu: číslo jednotky a budovy, konkrétní podlaží, dispozice),
 • výše nájmu a záloh za služby, způsob úhrady a datum úhrady,
 • délka pronájmu,
 • opravy a údržba bytu,
 • práva a povinnosti majitele i nájemníka,
 • zánik smlouvy,
 • závěrečná ujednání,
 • datum, místo a podpisy nájemníka a majitele,
 • zmínka o ochraně a zpracování osobních údajů podle GDPR, pronajímatel musí nájemníky informovat o tom, jaké osobní údaje o nich shromažďuje a jak s nimi nakládá, musí je seznámit s jejich právy.

Co nemůžete nájemníkům zakázat?

 • Zákaz nahlášení trvalého bydliště,
 • zákaz chování domácích mazlíčků.

Základní vzor nájemní smlouvy

Lepší představu získáte díky základnímu vzoru jednoduché nájemní smlouvy. Při řešení konkrétního případu pronájmu nemovitosti však vždy spolupracujte s právníkem nebo s odborníky na realitní trh. Nepřebíráme zodpovědnost za správnost a úplnost zde zveřejněného příkladu nájemní smlouvy právě u vašeho konkrétního pronájmu. Ale může to být jinak, když nás přizvete k pronájmu bytu.

Nejčastější chyby v nájemní smlouvě

Špatně zpracovaná nájemní smlouva vám může způsobit velké potíže. Konflikty mezi nájemcem a majitelem nemovitosti vznikají nejčastěji z následujících důvodů:

 • Při předání nebyl řádně zdokumentován stav bytu.
 • Nejsou ujasněné povinnosti ohledně údržby a oprav v bytě.
 • Chybí ustanovení o splatnosti nájemného.
 • Nájemní smlouva protiprávně obsahuje zákaz kouření, podnikání či chov zvířete v bytě.
 • Chybí přesný popis služeb spojených s užíváním bytu.

Nehrajte si na právníka. Nechte starosti s pronájmem na nás

Při pronájmu bytu svěřujete druhé osobě hodnotný majetek. Neriskujte, že kvůli neznalosti uděláte chybu. Pronajměte svůj byt nám bez rizika a s garancí pravidelných plateb nájemného. Ručíme vám za stav bytu. Veškeré právní úkony zajišťujeme.

Žádné starosti. My se staráme, vy si užíváte

Garantujeme nájemné vždy a včas

každý měsíc v dohodnutý den vám na účtě přistane garantovaný nájem, a to i v případě, že je byt neobsazený nebo nám nájemník nezaplatil.

Garantujeme stav bytu

prasklé topení, rozbité okno nebo jiné komplikace? O váš byt budeme pečovat a po ukončení spolupráce jej vrátíme v původním stavu. O stavu bytu vás pravidelně informujeme.

S námi získáte víc

šetříte své náklady i svůj čas, a přesto dosáhnete vyššího zisku. Neřešíte problémy s neobsazeným bytem a každý rok aktualizujeme výši nájemného.

Pronajímáte bez starostí

vyřešíme pojištění, neplatiče, stav bytu, smlouvy i energie. O byt se zkrátka postaráme od A do Z. Vy jen kontrolujete, zda vám na účet chodí dohodnutý garantovaný nájem.

Získáte ideálního nájemníka

nájemní smlouvu uzavřeme mezi sebou, takže se staneme vaším ideálním a dokonalým nájemníkem. Do vašeho bytu najdeme nejvhodnější podnájemníky. Vy pronajímáte nám, my našim podnájemníkům.