Zavoláme vám

Nacenitpronájem
Nacenitpronájem

Vzor nájemní smlouvy

Vztah mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí písemnou nájemní smlouvou. Základní náležitosti smlouvy o nájmu bytu určuje občanský zákoník.

Sepsat nájemní smlouvy vyžaduje nejen znalost základních náležitostí, které musí smlouva obsahovat, jako je označení smluvních stran a pronajímané nemovitosti, rozsah jejího užívání, způsob výpočtu nájemného a jeho úhrady či doba trvání nájmu. Měli byste vědět, co vše musíte a můžete do nájemní smlouvy zahrnout, a co naopak nelze nájemníkovi zakázat.

Lepší představu získáte díky základnímu vzoru nájemní smlouvy. Při řešení konkrétního případu pronájmu nemovitosti však vždy spolupracujte s právníkem nebo s odborníky na realitní trh. Nepřebíráme zodpovědnost za správnost a úplnost zde zveřejněného příkladu nájemní smlouvy právě u vašeho konkrétního pronájmu. Ale může to být jinak, když nás přizvete k pronájmu bytu.


Vzor nájemní smlouvy

Nejčastější chyby v nájemní smlouvě

Špatně zpracovaná nájemní smlouva vám může způsobit velké potíže. Konflikty mezi nájemcem a majitelem nemovitosti vznikají nejčastěji z následujících důvodů:

  • Při předání nebyl řádně zdokumentován stav bytu.

  • Nejsou ujasněné povinnosti ohledně údržby a oprav v bytě.

  • Chybí ustanovení o splatnosti nájemného.

  • Smlouva protiprávně obsahuje zákaz kouření, podnikání či chov zvířete v bytě.

  • Chybí přesný popis služeb spojených s užíváním bytu.

  • Pronajímatel trvá na smluvních pokutách, které však nelze právně vymáhat.

Nehrajte si na právníka. Nechte starosti s pronájmem na nás

Při pronájmu bytu svěřujete druhé osobě hodnotný majetek. Neriskujte, že kvůli neznalosti uděláte chybu. Pronajměte svůj byt nám bez rizika a s garancí pravidelných plateb nájemného. Ručíme vám za stav bytu. Veškeré právní úkony zajišťujeme.

Smlouvy pro StalýNájem.cz připravuje:

Mgr. Pavel Chaloupek, právník služby StálýNájem.cz

Chcete v bytě spolehlivého nájemníka? Domluvit nezávaznou schůzku
  Přihlášení do mého účtu
  Zapomenuté heslo