Zavoláme vám

chci pronajmout online

Vzor nájemní smlouvy

Vztah mezi nájemcem a pronajímatelem se řídí písemnou nájemní smlouvou. Základní náležitosti smlouvy o nájmu bytu určuje občanský zákoník.

Sepsat nájemní smlouvy vyžaduje nejen znalost základních náležitostí, které musí smlouva obsahovat, jako je označení smluvních stran a pronajímané nemovitosti, rozsah jejího užívání, způsob výpočtu nájemného a jeho úhrady či doba trvání nájmu. Měli byste vědět, co vše musíte a můžete do nájemní smlouvy zahrnout, a co naopak nelze nájemníkovi zakázat.

Lepší představu získáte díky základnímu vzoru nájemní smlouvy. Při řešení konkrétního případu pronájmu nemovitosti však vždy spolupracujte s právníkem nebo s odborníky na realitní trh. Nepřebíráme zodpovědnost za správnost a úplnost zde zveřejněného příkladu nájemní smlouvy právě u vašeho konkrétního pronájmu. Ale může to být jinak, když nás přizvete k pronájmu bytu.


Vzor nájemní smlouvy

Nejčastější chyby v nájemní smlouvě

Špatně zpracovaná nájemní smlouva vám může způsobit velké potíže. Konflikty mezi nájemcem a majitelem nemovitosti vznikají nejčastěji z následujících důvodů:

  • Při předání nebyl řádně zdokumentován stav bytu.

  • Nejsou ujasněné povinnosti ohledně údržby a oprav v bytě.

  • Chybí ustanovení o splatnosti nájemného.

  • Smlouva protiprávně obsahuje zákaz kouření, podnikání či chov zvířete v bytě.

  • Chybí přesný popis služeb spojených s užíváním bytu.

  • Pronajímatel trvá na smluvních pokutách, které však nelze právně vymáhat.

Nechcete si hrát na právníka?

Při pronájmu bytu svěřujete druhé osobě hodnotný majetek. Neriskujte, že kvůli neznalosti uděláte chybu. Pronajměte svůj byt nám bez rizika a s garancí pravidelných plateb nájemného. Ručíme vám za stav bytu a veškeré právní úkony za vás zajistí.

Mgr. Pavel Chaloupek, právník služby StálýNájem.cz

  Přihlášení do mého účtu
  Zapomenuté heslo