Může si nájemník nahlásit trvalé bydliště v pronájmu? [aktualizováno]

Aktualizace 20. 12. 2023, první vydání článku 18. 12. 2020

Místo trvalého pobytu si každý volí sám, jelikož není vázané na vlastnictví nemovitosti. Pamatujte však na to, že trvalé bydliště můžete mít jen jedno. Nahlásit si jej můžete i na adresu pronájmu. Neexistuje totiž zákon, který by pronajímateli umožňoval, aby nahlášení trvalého pobytu svým nájemníkům zakázal.

CO JE TO TRVALÝ POBYT

Místo trvalého pobytu je podle § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel adresa pobytu občana v České republice. Většinou se jedná o adresu, kde má občan rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Občan ČR případně cizinec s povolením k trvalému pobytu může mít jen jedno místo trvalého bydliště. Objekt přitom musí být označený číslem popisným, evidenčním nebo orientačním. Rovněž musí být objekt určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Není neobvyklé, že trvalým pobytem je adresa ohlašovny (například obecní nebo městský úřad).

Nahlášení trvalého pobytu v ČR přináší nájemníkům hned několik výhod:

 • možnost umístění dětí do mateřské školky,
 • nahlášení k praktickému lékaři,
 • komunikace s místně příslušnými úřady,
 • získání sociálních dávek,
 • možnost volit,
 • získání parkovací karty a podobně.

Přihlášení k trvalému pobytu se provádí na obecním úřadě, na úřadu městské části nebo na městském obvodu.

Trvalý pobyt a další pojmy

Podle zákona o evidenci obyvatel existuje pouze termín trvalý pobyt. V běžné řeči se však můžete setkat i s termínem trvalé bydliště, což je však to samé. Co se týče pojmu přechodné bydliště, tak ten zákon nezná.

Pronajímejte byt bez starostí a s lepším výnosem.

Garantujeme vám pravidelné nájemné i stav vašeho bytu.

Přechodné bydliště je pojmem, který se používal za minulého režimu a souvisel s povinností hlásit pobyt. Taková povinnost by dnes byla v rozporu se svobodou pohybu, a proto neexistuje. Je však pravdou, že pro doručování je vhodné uvést kontaktní adresu. Kontaktní adresa je místo, kde se osoba nachází nebo je k zastižení.

Dalším termínem je bydliště. Jedná se o zcela jiný pojem, který nemusí být totožný s místem trvalého pobytu. Podle občanského zákoníku se jedná o místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem, že zde bude žít s výhradou okolností trvale.

Obrázek: Objekt musí mít číslo popisné, evidenční nebo orientační

POTŘEBUJETE POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU V NÁJMU?

Pro nahlášení trvalého pobytu na adrese pronájmu nepotřebujete souhlas majitele nemovitosti neboli pronajímatele. Musíte však prokázat svůj vztah k nemovitosti. Postačí dokument, který vás opravňuje k užívání nemovitosti, tedy jen platná nájemní smlouva. Dále musíte předložit přihlašovací formulář a občanský průkaz. Je ovšem pravda, že některým pronajímatelům není trvalý pobyt nájemcům po chuti a při výběru se mohou rozhodnout pro ty, kteří nebudou na nahlášení trvat.

Jiná je situace pro nahlášení trvalého pobytu v podnájmu. Jestliže nemáte nájemní, ale jen podnájemní smlouvu, například žijete ve spolubydlení nebo v družstevním bytě, bez souhlasu majitele k přihlášení k trvalému pobytu se neobejdete.

Někteří pronajímatelé mají v nájemní smlouvě uveden zákaz nahlášení trvalého pobytu, což ovšem z hlediska zákona není možné. Nájemce nemůže být takto omezen, a proto je takové ustanovení ve smlouvě neplatné. Nájemce může postupovat tak, jako by zákaz v nájemní smlouvě vůbec nebyl. Trvalý pobyt si tak může zřídit i bez souhlasu pronajímatele. Pro nahlášení trvalého pobytu nepotřebuje povolení. Pronajímatel se o tomto kroku ovšem dozví. Příslušný úřad jej totiž vyrozumí o tom, že se změnil počet osob nahlášených v jeho nemovitosti.

Co vám trvalý pobyt přinese?

Kromě výhod, mezi které patří již výše zmíněné (možnost volit, přihlášení dětí do školek a škol, pakování atd.), budete muset hradit například poplatky za odpad. Tím, že se přihlásíte k trvalému pobytu v nájemním bytě, vám k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti nevznikají žádná práva.

Proč mají pronajímatelé z trvalého pobytu strach?

Největším strašákem pro majitele nemovitosti je to, že do bytu, který pronajímá, může přijít exekutor a zabavit majetek. Exekuce se sice nevztahuje na movitý majetek, ale vztahuje se na vybavení bytu. Pokud pronajímatel nedokáže, že se jedná o jeho vlastní majetek. Jak se pojistit?

 • Majitel by si měl schovat veškeré účtenky o nákupu vybavení.
 • Při předávání bytu by měl nájemce obdržet předávací protokol, ve kterém bude sepsané veškeré vybavení, ideální je i fotodokumentace.
 • Před exekucí se můžete chránit i tak, že budete byt pronajímat nevybavený.

Jak se vyhnout problémům s exekucí a neplatícím nájemníkem?

Abyste si do bytu nenastěhovali problémového nájemníka, který se může dostat do exekuce, je důležité si jej při osobní schůzce pořádně prověřit. Na co se ptát při pronájmu bytu?

 • Na jeho zaměstnání, klidně chtějte vidět jeho pracovní smlouvu,
 • nechte si ukázat výpis bankovního účtu,
 • zajímejte se, s kolika lidmi se chystá v bytě bydlet,
 • zeptejte se na délku předchozího bydlení a vyžádejte si kontakt na předchozího domácího.

Kromě dotazníku si zájemce proklepněte i v Centrálním registru dlužníků ČR, v Centrální evidenci exekucí, Insolvenčním rejstříku, v databázi osob, které hledá policie nebo na Úřední desce Exekutorské komory ČR. Pokud si chcete být skutečně jisti, že bude ve vašem bytě bydlet spolehlivý nájemce, nechte jeho výběr na nás. U nás ve Stálém nájmu v tom umíme chodit a pro váš byt dokážeme vybrat bezproblémové obyvatele.

Obrázek: Před exekucí může váš majetek ochránit předávací protokol

Jak provést změnu trvalého bydliště

Trvalý pobyt se nahlašuje na příslušném úřadě v místě nového pobytu. Co si přichystat, abyste získali povolení k trvalému pobytu?

 • Tiskopis přihlášky k trvalému pobytu,
 • oprávnění k užívání domu nebo bytu, tedy nájemní smlouvu,
 • občanský průkaz.

Správní poplatek činí 50 Kč. Od úředníků obdržíte potvrzení o změně trvalého pobytu, které vám bude sloužit jako náhradní doklad.

Při změně trvalého pobytu je vhodné si zažádat o nový občanský průkaz, ve kterém bude uvedena nová adresa trvalého pobytu. O nový občanský průkaz se žádá do 15 dnů od nahlášení změny. Dále je potřeba novou adresu nahlásit do registru vozidel (do 10 dnů od změny trvalého bydliště), pokud vlastníte vozidlo. Informujte rovněž pojišťovnu, zaměstnavatele, mobilního operátora, případně správu sociálního zabezpečení. Finanční ani živnostenský úřad o změně informovat nemusíte.

Pronajímejte byt bez starostí a s lepším výnosem.

Garantujeme vám pravidelné nájemné i stav vašeho bytu.

Odhlášení nájemce z trvalého pobytu

Jestliže má nájemce platnou nájemní smlouvu, nemůže jej pronajímatel z bytu odhlásit. Odhlásit jej může v případě, že mezi nimi nájemní vztah skončil nebo se nájemce odstěhoval a trvalý pobyt nezrušil. Vlastník nemovitosti musí podat písemný návrh na zrušení místa trvalého bydliště a také musí doložit, že nájemník již byt neužívá. To, že nájemník byt neužívá, je možné doložit například prohlášením sousedů nebo předložením nové nájemní smlouvy s jiným nájemcem.

Kdy vám může pronajímatel zrušit trvalý pobyt?

Pronajímatel může podat návrh na zrušení trvalého bydliště. Toto rozhodnutí však musí být podloženo důvody, které ukládá zákon. O jaké důvody se jedná?

 • Nemovitost pro pronájem byla odstraněna, zanikla nebo přestala splňovat podmínky pro bydlení.
 • Skončila nájemní smlouva, nájemník se odstěhoval a nevyřídil si trvalý pobyt jinde.
 • Nahlášení trvalého pobytu proběhlo na základě neplatných nebo padělaných dokladů.

Věděli jste, že: Pokud měníte trvalý pobyt, nemusíte ten starý odhlašovat. Přihlášením k novému trvalému pobytu vám ten starý automaticky zaniká.

Ve stručnosti

Nájemník může nahlásit trvalé bydliště v pronájmu bez souhlasu majitele, pokud prokáže svůj vztah k nemovitosti platnou nájemní smlouvou. Co přináší nahlášení trvalého pobytu v pronájmu a jak se vyhnout potenciálním problémům s exekucí nebo neplatícím nájemníkem? Zkušení profesionálové ve správě pronájmu s dlouholetými zkušenostmi využívají ověřené prodejní kanály a umí najít ideálního nájemce pro každý byt. Pronájem prostřednictvím Stálý nájem.cz vás zbaví zbytečných starostí a rizik. Jak to funguje? My pronajmeme váš byt bez rizika, a vy si můžete užívat garantovaný nájem každý měsíc ve stejný den.

Svěřte svou nemovitost do rukou zkušených profesionálů v oblasti správy a užívejte si bezstarostné pronajímání s vyšším výnosem. Nabízíme vám garantovaný měsíční příjem z nájmu, zajistíme udržování stavu vaší nemovitosti a ušetříme vám čas, starosti i peníze. Jak to celé funguje? Pronajmeme váš byt bez jakéhokoli rizika pro vás a zajistíme, abyste každý měsíc obdrželi garantovaný nájem vždy ve stejný den. Požádejte o kalkulaci vašeho nájemného a objevte výhody našich služeb.