Může si nájemník nahlásit trvalé bydliště v pronájmu?

CO JE TO TRVALÝ POBYT

Místo trvalého pobytu je podle § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel adresa pobytu občana v České republice. Většinou se jedná o adresu, kde má občan rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Objekt přitom musí být označený číslem popisným, evidenčním nebo orientačním. Rovněž musí být objekt určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Není neobvyklé, že trvalým pobytem je adresa ohlašovny (například obecní nebo městský úřad).

Nahlášení trvalého pobytu s sebou nese hned několik výhod:

 • možnost umístění dětí do mateřské školky,
 • nahlášení k praktickému lékaři,
 • komunikace s místně příslušnými úřady,
 • získání sociálních dávek,
 • možnost volit,
 • získání parkovací karty a podobně.

Trvalý pobyt a další pojmy

Podle zákona o evidenci obyvatel existuje pouze termín trvalý pobyt. V běžné řeči se však můžete setkat i s termínem trvalé bydliště, což je však to samé. Co se týče pojmu přechodné bydliště, tak ten zákon nezná.

Přechodné bydliště je pojmem, který se používal za minulého režimu a souvisel s povinností hlásit pobyt. Taková povinnost by dnes byla v rozporu se svobodou pohybu, a proto neexistuje. Je však pravdou, že pro doručování je vhodné uvést kontaktní adresu. Kontaktní adresa je místo, kde se osoba nachází nebo je k zastižení.

Dalším termínem je bydliště. Jedná se o zcela jiný pojem, který nemusí být totožný s místem trvalého pobytu. Podle občanského zákoníku se jedná o místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem, že zde bude žít s výhradou okolností trvale.

Obrázek: Objekt musí mít číslo popisné, evidenční nebo orientační.

POTŘEBUJETE POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU V NÁJMU?

Pro nahlášení trvalého pobytu na adrese pronájmu nepotřebujete souhlas majitele nemovitosti neboli pronajímatele. Postačí jen platná nájemní smlouva, přihlašovací formulář a občanský průkaz. Je ovšem pravda, že některým pronajímatelům není trvalý pobyt nájemcům po chuti a při výběru se mohou rozhodnout pro ty, kteří nebudou na nahlášení trvat.

Někteří pronajímatelé mají v nájemní smlouvě uveden zákaz nahlášení trvalého pobytu, což ovšem z hlediska zákona není možné. Nájemce nemůže být takto omezen, a proto je takové ustanovení ve smlouvě neplatné. Nájemce může postupovat tak, jakoby zákaz v nájemní smlouvě vůbec nebyl. Trvalý pobyt si tak může zřídit i bez souhlasu pronajímatele. Pronajímatel se o nahlášení trvalého pobytu ovšem dozví. Příslušný úřad jej totiž vyrozumí o tom, že se změnil počet osob nahlášených v jeho nemovitosti.

Proč mají pronajímatelé z trvalého pobytu strach?

Největším strašákem pro majitele nemovitosti je to, že do bytu, který pronajímá, může přijít exekutor a zabavit majetek. Exekuce se totiž může vztahovat na vybavení bytu, pokud pronajímatel nedokáže, se jedná o jeho vlastní majetek. Jak se pojistit?

 • Majitel by si měl schovat veškeré účtenky o nákupu vybavení.
 • Při předávání bytu by měl nájemce obdržet předávací protokol, ve kterém bude sepsané veškeré vybavení, ideální je i fotodokumentace.

Jak se vyhnout problémům s exekucí a neplatícím nájemníkem?

Abyste si do bytu nenastěhovali problémového nájemníka, který se může dostat do exekuce, je důležité si jej při osobní schůzce pořádně prověřit. Na co se ptát při pronájmu bytu?

 • Na jeho zaměstnání, klidně chtějte vidět jeho pracovní smlouvu,
 • nechte si ukázat výpis bankovního účtu,
 • zajímejte se, s kolika lidmi se chystá v bytě bydlet,
 • zeptejte se na délku předchozího bydlení a vyžádejte si kontakt na předchozího domácího.

Kromě dotazníku si zájemce proklepněte i v Centrálním registru dlužníků ČR, v Centrální evidenci exekucí, Insolvenčním rejstříku, v databázi osob, které hledá policie nebo na Úřední desce Exekutorské komory ČR. Pokud si chcete být skutečně jisti, že bude ve vašem bytě bydlet spolehlivý nájemce, nechte jeho výběr na nás. U nás ve Stálém nájmu v tom umíme chodit a pro váš byt dokážeme vybrat bezproblémové obyvatele.

Obrázek: Před exekucí může váš majetek ochránit předávací protokol.

Jak provést změnu trvalého bydliště

Trvalý pobyt se nahlašuje na příslušném úřadě v místě nového pobytu. Co si přichystat, abyste získali povolení k trvalému pobytu?

 • Tiskopis přihlášky k trvalému pobytu,
 • oprávnění k užívání domu nebo bytu, tedy nájemní smlouvu,
 • občanský průkaz.

Správní poplatek činí 50 Kč. Od úředníků obdržíte potvrzení o změně trvalého pobytu, které vám bude sloužit jako náhradní doklad. Při změně trvalého pobytu je vhodné si zažádat o nový občanský průkaz, ve kterém bude uvedena nová adresa trvalého pobytu.

Pronajímejte byt bez starostí a s lepším výnosem.

Garantujeme vám pravidelné nájemné i stav vašeho bytu.

Odhlášení nájemce, zrušení trvalého pobytu

Jestliže má nájemce platnou nájemní smlouvu, nemůže jej pronajímatel z bytu odhlásit. Odhlásit jej může v případě, že mezi nimi nájemní vztah skončil nebo se nájemce odstěhoval a trvalý pobyt nezrušil. Vlastník nemovitosti musí podat písemný návrh na zrušení místa trvalého bydliště a také musí doložit, že nájemník již byt neužívá. To, že nájemník byt neužívá, je možné doložit například prohlášením sousedů nebo předložením nové nájemní smlouvy s jiným nájemcem.