Vzor dodatku k nájemní smlouvě

Pokud se změní podmínky, za kterých jste uzavřeli nájemní smlouvu, nebo se změní okolnosti na straně pronajímatele či nájemníka, můžete smlouvu změnit dodatkem. Vzorový dodatek k nájemní smlouvě, který je ke stažení zdarma vám pomůže udělat si představu o tomto dokumentu.

POTŘEBUJETE-LI ZMĚNIT NĚKTERÉ USTANOVENÍ PLATNÉ NÁJEMNÍ SMLOUVY, NAPŘÍKLAD VÝŠI NÁJEMNÉHO, MŮŽETE K TOMU VYUŽÍT DODATEK NÁJEMNÍ SMLOUVY.

Dodatek k nájemní smlouvě musí mít písemnou podobu, pokud byla i příslušná nájemní smlouva uzavřena písemně. Můžete jím změnit nejen výši nájemného či plateb za dodávky energií, ale i další podmínky. K jedné nájemní smlouvě lze postupně uzavřít i více dodatků, proto je vhodné dodatky číslovat. Pokud však chcete změnit podstatnou část nájemní smlouvy, je výhodnější původní smlouvu zrušit a uzavřít novou.

Lepší představu získáte díky základnímu vzoru dodatku k nájemní smlouvě. Při řešení konkrétní situace v rámci nájemního vztahu však vždy raději spolupracujte s právníkem nebo s odborníky na realitní trh. StálýNájem.cz nepřebírá zodpovědnost za správnost zde zveřejněného příkladu dodatku nájemní smlouvy.

Co nesmí chybět v dodatku k nájemní smlouvě

Dodatek k nájemní smlouvě je praktickým řešením při změně podmínek nájmu. Protože však jde o právní dokument, je třeba věnovat pozornost veškerým náležitostem:

  • Identifikujte nájemní smlouvu, ke které se dodatek vztahuje.
  • Uveďte smluvní strany (obvykle jsou shodné se stranami, jež uzavřely původní nájemní smlouvu, výjimkou je například přechod nájmu na dědice).
  • Uveďte číslo bodu smlouvy, který se dodatkem mění, a popište změny.
  • Stanovte platnost dodatku (na dobu určitou s uvedením doby platnosti, nebo na dobu neurčitou).
  • Připojte podpisy obou stran a datum uzavření dodatku.
  • Při podpisu zkontrolujte, zda obě strany podepisují shodný dokument.

Nehrajte si na právníka. Nechte starosti s pronájmem na nás

Při pronájmu bytu svěřujete druhé osobě hodnotný majetek. Neriskujte, že kvůli neznalosti uděláte chybu. Pronajměte svůj byt nám bez rizika a s garancí pravidelných plateb nájemného. Ručíme vám za stav bytu. Veškeré právní úkony zajišťujeme.

Žádné starosti. My se staráme, vy si užíváte

Garantujeme nájemné vždy a včas

každý měsíc v dohodnutý den vám na účtě přistane garantovaný nájem, a to i v případě, že je byt neobsazený nebo nám nájemník nezaplatil.

Garantujeme stav bytu

prasklé topení, rozbité okno nebo jiné komplikace? O váš byt budeme pečovat a po ukončení spolupráce jej vrátíme v původním stavu. O stavu bytu vás pravidelně informujeme.

S námi získáte víc

šetříte své náklady i svůj čas, a přesto dosáhnete vyššího zisku. Neřešíte problémy s neobsazeným bytem a každý rok aktualizujeme výši nájemného.

Pronajímáte bez starostí

vyřešíme pojištění, neplatiče, stav bytu, smlouvy i energie. O byt se zkrátka postaráme od A do Z. Vy jen kontrolujete, zda vám na účet chodí dohodnutý garantovaný nájem.

Získáte ideálního nájemníka

nájemní smlouvu uzavřeme mezi sebou, takže se staneme vaším ideálním a dokonalým nájemníkem. Do vašeho bytu najdeme nejvhodnější podnájemníky. Vy pronajímáte nám, my našim podnájemníkům.