Zavoláme vám

Nacenitpronájem
Nacenitpronájem

Vzor dodatku k nájemní smlouvě

Potřebujete-li změnit některé ustanovení platné nájemní smlouvy, například výši nájemného, můžete k tomu využít dodatek nájemní smlouvy.

Dodatek k nájemní smlouvě musí mít písemnou podobu, pokud byla i příslušná nájemní smlouva uzavřena písemně. Můžete jím změnit nejen výši nájemného či plateb za dodávky energií, ale i další podmínky. K jedné nájemní smlouvě lze postupně uzavřít i více dodatků, proto je vhodné dodatky číslovat. Pokud však chcete změnit podstatnou část nájemní smlouvy, je výhodnější původní smlouvu zrušit a uzavřít novou.

Lepší představu získáte díky základnímu vzoru dodatku k nájemní smlouvě. Při řešení konkrétní situace v rámci nájemního vztahu však vždy raději spolupracujte s právníkem nebo s odborníky na realitní trh. StálýNájem.cz nepřebírá zodpovědnost za správnost zde zveřejněného příkladu dodatku nájemní smlouvy.


Vzor dodatku k nájemní smlouvě

Co nesmí chybět v dodatku k nájemní smlouvě

Dodatek k nájemní smlouvě je praktickým řešením při změně podmínek nájmu. Protože však jde o právní dokument, je třeba věnovat pozornost veškerým náležitostem:

  • Identifikujte nájemní smlouvu, ke které se dodatek vztahuje.

  • Uveďte smluvní strany (obvykle jsou shodné se stranami, jež uzavřely původní nájemní smlouvu, výjimkou je například přechod nájmu na dědice).

  • Uveďte číslo bodu smlouvy, který se dodatkem mění, a popište změny.

  • Stanovte platnost dodatku (na dobu určitou s uvedením doby platnosti, nebo na dobu neurčitou).

  • Připojte podpisy obou stran a datum uzavření dodatku.

  • Při podpisu zkontrolujte, zda obě strany podepisují shodný dokument.

Nechcete si hrát na právníka?

Při pronájmu bytu svěřujete druhé osobě hodnotný majetek. Neriskujte, že kvůli neznalosti uděláte chybu. Pronajměte svůj byt nám bez rizika a s garancí pravidelných plateb nájemného. Ručíme vám za stav bytu. Veškeré právní úkony zajišťujeme.

Mgr. Pavel Chaloupek, právník služby StálýNájem.cz

Chcete v bytě spolehlivého nájemníka? Domluvit nezávaznou schůzku
  Přihlášení do mého účtu
  Zapomenuté heslo