Co jsou koncesionářské poplatky?

CO JE TO KONCESIONÁŘSKÝ POPLATEK

Jedná se o poplatky, které v celé řadě zemí slouží k financování veřejnoprávních médií. V České republice se jedná o Českou televizi a Český rozhlas. Ostatní média spadají do soukromého vlastnictví a jsou financována jinak.

Veřejnoprávní média se platí z veřejných zdrojů. Proč? Protože podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů nesmějí být veřejnoprávní média obchodně ani politicky závislá. Není tedy možné je platit ze státního rozpočtu, jelikož tak by byla závislá na rozhodování politiků, kteří sestavují státní rozpočet.

Na co se poplatek vztahuje

Poplatek se vztahuje na rádiové a televizní přijímače, které jsou technicky způsobilé a nezáleží na tom, zda je využíváte či nikoliv. Rozhlasový a televizní poplatek se platí i za počítače nebo notebooky, a to v případě, jestliže mají připojený FM/DVB-T tuner nebo televizní kartu. Na mobilní telefony se poplatek nevztahuje.

Za televizní přijímač Česká televize považuje:

 • televizor,
 • projektor se set-top boxem,
 • počítač s televizní kartou, USB TV tunerem nebo technologií IPTV.

Za rozhlasový přijímač se považuje:

 • klasické rádio,
 • autorádio,
 • radiobudík,
 • televize se set-top boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/S/C,
 • televize s příjmem programů kabelové TV, pokud umožňuje příjem rozhlasového vysílání,
 • počítač s FM/DVB-T tunerem.

Jaké přijímače poplatku nepodléhají

Podle zákona o rozhlasovém a televizním poplatku se neplatí za:

 • telekomunikační zařízení, která jsou vyrobená k technické kontrole rozhlasového a televizního vysílání,
 • rozhlasové nebo rádiové přijímače, které jsou součástí sbírek například v muzeu a jsou zapsané v centrální evidenci sbírek,
 • TV, které se výlučně používají pro účely soudního řízení,
 • osobní počítače a podobná zařízení, které vysílání přijímají přes internet a podobně.

7 000 Kč za doporučení majitele

Víte o někom, kdo pronajímá byt, nebo vlastní investiční nemovitost, rád by se zbavil starostí a získal jistotu?

Doporučte nám jej a odměníme vás 7 000 kč za každý byt, který se díky vám dostane do našeho portfolia.

KDO JE PLÁTCEM KONCESIONÁŘSKÝCH POPLATKŮ

Tento poplatek hradí všichni, kteří mají doma rádio a televizi. Poplatek se však platí pouze jeden bez ohledu na to, kolik přijímačů doma máte. Nezáleží přitom na tom, zda televizi sledujete a rádio posloucháte, nebo ne. Z toho tedy vyplývá, že poplatníkem se stáváte ve chvíli, kdy vlastníte přijímače, které jsou technicky způsobilé provozu. Poplatek platí vždy jen jedna osoba v domácnosti.

Výše koncesionářských poplatků činí:

 • 135 Kč měsíčně za televizi,
 • 45 Kč měsíčně za rozhlas.

Poplatky se hradí každý měsíc, ale podnikatelé je hradí jednou za čtvrt roku.

Obrázek: Poplatek se obvykle hradí měsíčně.

Poplatky a pronájem

Placení poplatku za televizi a rádio je pro vás povinností i v případě, kdy máte některý z přijímačů vypůjčený déle než jeden měsíc. Poplatek hradíte vy, nikoliv skutečný majitel. Z toho plyne, že pokud bydlíte v pronájmu, nemá povinnost rozhlasové a televizní vysílání platit majitel objektu, ale vy jako nájemci. Tato informace by měla být uvedena v nájemní smlouvě.

Poplatky a podnikatelé

Také fyzická osoba, která je podnikatelem, platí koncesionářské poplatky s tím rozdílem, že pokud využívá některý z přijímačů pro svoje podnikání nebo v souvislosti s ním, platí navíc za každý přijímač zvlášť. Právnické osoby vždy platí za každý televizní nebo rozhlasový přijímač, který vlastní.

KDO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ POPLATKY HRADIT NEMUSÍ

Poplatek za televizní a rozhlasové vysílání neplatíte v případě, že nevlastníte rádio ani televizi. Do České televize a do Českého rozhlasu stačí poslat čestné prohlášení. Televizi a rádio můžete sledovat a poslouchat online jak na počítači, tak na mobilním telefonu. Ty totiž poplatku nepodléhají.

Pouze jeden koncesionářský poplatek se platí v případě, že máte kromě domu či bytu také chalupu, ve které je televize a rádio.

Ani rodiny s nízkými příjmy, které jsou nižší než 2,15 násobek životního minima nemusejí poplatek platit. Nedostatečný příjem však musí taková rodina pravidelně dokazovat vždy jednou za půl roku.

Koncesionářský poplatek neplatí osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí nebo s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, jestliže žijí sami anebo ve společné domácnosti.

Dále jsou od poplatku osvobozeny:

 • školy,
 • muzea vlastnící TV jako součást sbírek,
 • soudy využívající přijímače pro účely soudního řízení,
 • zastupitelské úřady České republiky v zahraničí,
 • provozovatelé vysílání vlastnící licenci,
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Obrázek: Poplatek nemusí platit někteří jedinci a instituce.

PŘIHLÁŠENÍ K POPLATKU

Přihlášení či odhlášení poplatku můžete udělat dvěma způsoby:

 1. přes Českou poštu – na České poště se stačí přihlásit a nastavit si pravidelný poplatek prostřednictvím SIPO. Pokud se budete chtít odhlásit, je opět nutné navštívit poštu. Online zrušení není v tomto případu možné.
 2. Online – k poplatkům se můžete přihlásit i online a poplatky platit bankovním převodem. Jak na to? Musíte se zaregistrovat na portále Českého rozhlasu a České televize. V přihlášce vyplníte identifikační a platební údaje. Právnické osoby musí vyplnit ještě údaj o tom, kolik televizí nebo rozhlasových přijímačů vlastní.

Co když se k poplatku nepřihlásíte?

Pokud TV a rozhlasové poplatky neplatíte, ale přitom tuto povinnost máte, budete muset uhradit dluh a přirážku, která u Českého rozhlasu činí 5 000 Kč a u České televize 10 000 Kč. Přirážky platí pro každý přijímač, za který jste nezaplatili.

Pokud se stanete osobou, která je od poplatku osvobozená, ale do 15 dnů se neodhlásíte z evidence a jen přestanete poplatek platit, budete muset provozovateli vysílání zaplatit přirážku ve výši 1 000 Kč za každý přijímač, za který jste měli poplatek hradit.

Svěřte svou nemovitost do rukou zkušených profesionálů v oblasti správy a užívejte si bezstarostné pronajímání s vyšším výnosem. Nabízíme vám garantovaný měsíční příjem z nájmu, zajistíme udržování stavu vaší nemovitosti a ušetříme vám čas, starosti i peníze. Jak to celé funguje? Pronajmeme váš byt bez jakéhokoli rizika pro vás a zajistíme, abyste každý měsíc obdrželi garantovaný nájem vždy ve stejný den. Požádejte o kalkulaci vašeho nájemného a objevte výhody našich služeb.