Pronajímáte nemovitost? Zjistěte, co všechno musí obsahovat nájemní smlouva

Zkrácenou verzi článku si také můžete poslechnout v audioverzi

Pronájmem nemovitosti si můžete přilepšit k vašemu rodinnému rozpočtu. Je však důležité, abyste měli dobře postavenou nájemní smlouvu na byt či jinou nemovitost. Jen tak předejdete nedorozuměním a komplikacím s nájemníkem.

SPOLEHLIVÝ NÁJEMNÍK JE SNEM KAŽDÉHO PRONAJÍMATELE

Abyste s pronájmem měli co nejméně starostí, je důležité najít nájemníka, který se bude k vašemu majetku chovat ohleduplně, bude platit včas nájemné a bude dodržovat to, na čem jste se dohodli a co je psáno v nájemní smlouvě například na byt.

Vhodného kandidáta najdete tak, že sepíšete inzerát odpovídající profilu nájemníka, kterého hledáte. Jestliže hledáte bezdětný pár, bude váš inzerát vypadat jinak než v případě, kdy by se obyvateli bytu měli stát singles či rodina s dětmi.

Po sepsání inzerátu následuje jeho zveřejnění. Budete si proto muset udělat rešerši webových inzertních portálů, případně vaši nabídku odnést na frekventovaná místa, která navštěvuje hodně lidí.

Po zveřejnění inzerátu nezbývá než čekat, až se ozvou první zájemci. Jak ale ze všech uchazečů vybrat nájemníka vašich snů?

 • Neobejdete se bez osobní schůzky.
 • Dejte na první dojem. Zaměřte se na řeč těla i na to, jak je zájemce oblečený a upravený.
 • Pozornost věnujte i tomu, jak ochotně či neochotně odpovídá na vaše dotazy.
 • Ptejte se na všechno, co vás zajímá a co vám prozradí, s kým máte tu čest.
 • Zájemce se zeptejte na dřívější bydlení a klidně si vyžádejte i kontakt na předchozího domácího.
 • Nechte si ukázat pracovní smlouvu nebo výpis z bankovního účtu.
 • Kandidáta si prověřte v Centrálním registru dlužníků ČR, v Centrální evidenci exekucí a podobně.

Až toho pravého nájemníka najdete, snažte se s ním udržovat ty nejlepší možné vztahy. Zajímejte se a ptejte se, zda je všechno v pořádku nebo se objevilo něco k řešení. Díky dobrým vztahům budete mít jistotu pravidelného nájmu, ale také toho, že se osoba k vašemu majetku bude chovat ohleduplně.

O nájemce mějte zájem.

Jestliže jste příliš zaneprázdněni a stěží si vyšetříte čas na rodinu, přátele či své koníčky, můžete nechat tvorbu inzerátu a hledání vhodného nájemníka na našich odbornících ze Stálého nájmu. Ti díky svému know-how najdou toho nejlepšího nájemníka.

7 000 Kč za doporučení majitele

Víte o někom, kdo pronajímá byt, nebo vlastní investiční nemovitost, rád by se zbavil starostí a získal jistotu?

Doporučte nám jej a odměníme vás 7 000 kč za každý byt, který se díky vám dostane do našeho portfolia.

NÁLEŽITOSTI NÁJEMNÍ SMLOUVY

Pronájem bytů a domů se řídí ustanovením, které najdete v novém občanském zákoníku. Této problematiky se týká § 2235 a obecná ustanovení o nájmu, které ustanovuje § 2201 a další. Nový občanský zákon staví na smluvní volnosti stran. Proto se nájemní smlouva řídí pravidly, na kterých se strany v nájemní smlouvě dohodly a nejsou v rozporu se zákonem.

Nájem a podnájem není jedno a to samé

Než přistoupíte k podpisu smlouvy, měli byste vědět, jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem.

 • Nájem – při uzavírání smlouvy o nájmu nájemci nemovitost zpravidla pronajímá vlastník. Nájemce má tedy podle zákona více práv, kterých se může domáhat.
 • Podnájem – smlouvu o podnájmu uzavíráte s nájemcem, např. když byt pronajímá člen družstva, který má nájemní smlouvu k bytu.

Základní údaje, které ve smlouvě o nájmu bytu nesmí chybět

Hlavním účelem nájemní smlouvy je ošetření faktu, že pronajímatel se zavazuje přenechat byt nájemci k dočasnému užívání. Nájemce se naproti tomu zavazuje za tuto službu pronajímateli platit nájemné. Tento typ nájemní smlouvy musí být podle zákona uzavřen písemně. Co všechno musí smlouva o pronájmu obsahovat?

 • Specifikace pronajímaného objektu,
 • údaje o nájemci i pronajímateli (adresa, celé jméno, rodné číslo, případně datum narození, číslo občanského průkazu),
 • délku pronájmu (z hlediska výpovědi z nájmu je lepší sjednat nájem na dobu určitou, kterou můžete v případě spokojenosti prodloužit, než pronájem na dobu neurčitou),
 • definování úhrady (co všechno zahrnuje částka, kterou bude nájemce platit, jak se bude řešit platba energií a ke kolikátému dni v měsíci je nájem splatný).

Vzor nájemní smlouvy si můžete najít na internetu, ale je nutné počítat s tím, že může obsahovat chyby nebo nereflektovat změny v zákonu. Proto je nejlepší se o pomoc obrátit na právníka či na nás ze Stálého nájmu.

Smlouvy konzultujte s odborníkem.

Důležitý je i předávací protokol, do kterého zaznamenáte stav bytu a seznam veškerého vybavení. Vhodné je pořízení fotodokumentace. V případě, že se změní podmínky, za kterých jste uzavřeli nájemní smlouvu, podepíšete dodatek k nájemní smlouvě, který podmínky definuje.

Změny v občanském zákoníku

V červenci roku 2020 došlo k prozatím poslední novelizaci občanského zákoníku, která v oblasti nájemního vztahu upravila podmínku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta nesmí v souhrnu přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Zjednodušeně můžeme smluvní pokutu připodobnit ke kauci na byt. Smluvní pokuta je opatření, které vlastník využije v případě neuhrazení nájemného nebo neplnění povinností nájemníka.

UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

Výpověď nájemní smlouvy má rovněž svá pravidla. S jejím vypracováním vám ochotně vypomůžou naši poradci ze Stálého nájmu. Výpověď z nájmu může být ze strany pronajímatele i nájemce.

Ukončení ze strany pronajímatele

Výpověď musí být vždy písemná a nezáleží přitom, zda se jedná o výpověď smlouvy na dobu určitou či neurčitou. 

Pronajímatel ji může nájemci udělit, např. jestliže hrubě porušuje své povinnosti, je-li odsouzen za úmyslný trestný čin a kvůli dalším závažným důvodům. Při výpovědi smlouvy na dobu neurčitou může být důvodem to, že pronajímatel byt potřebuje pro sebe nebo někoho z blízkých příbuzných.

Nájemce může dát výpověď z nájmu na dobu určitou kdykoliv, ale také v případě, že dojde k závažným změnám, kvůli kterým není možné v nájmu dále pokračovat. Obecně končí pronájem na dobu určitou uplynutím smluvené doby. V případě nájmu na dobu neurčitou může dát výpověď prakticky kdykoliv.

SE STÁLÝM NÁJMEM NEMÁTE ŽÁDNÉ STAROSTI

Pokud máte nemovitost k pronájmu, ale nemáte čas se starat o všechno, aby pronájem šlapal jako po drátkách, můžete svůj byt pronajmout nám. Garantujeme vám nájem i v případě, že v bytě nikdo nebydlí.

Postaráme se o vytvoření a zveřejnění inzerátu, vyhledání a prověření nájemce, o přepis energií a budeme kontrolovat a starat se o stav bytu. V případě potřeby najdeme nového nájemníka a byt uvedeme do původního stavuChcete i vy využít našich služeb? Stačí jen zavolat a sjednat si schůzku, na které vyřešíme vše potřebné.

Ve stručnosti

Pronájmem nemovitosti můžete výrazně přispět k vašemu rodinnému rozpočtu. Je důležité mít dobře sepsanou nájemní smlouvu, která předejde nedorozuměním s nájemníkem. Jaké jsou hlavní náležitosti nájemní smlouvy, které byste neměli opomenout?

Svěřte svou nemovitost do rukou zkušených profesionálů v oblasti správy a užívejte si bezstarostné pronajímání s vyšším výnosem. Nabízíme vám garantovaný měsíční příjem z nájmu, zajistíme udržování stavu vaší nemovitosti a ušetříme vám čas, starosti i peníze. Jak to celé funguje? Pronajmeme váš byt bez jakéhokoli rizika pro vás a zajistíme, abyste každý měsíc obdrželi garantovaný nájem vždy ve stejný den. Požádejte o kalkulaci vašeho nájemného a objevte výhody našich služeb.