Jak si poradit s neplatičem

Nejsme realitka, ale realitám rozumíme

Neplacení nájemného a devastace bytu – dva základní důvody k obavám, když pronajímáte byt. I do detailu prověřený nájemník se může změnit v dlužníka a vám nezbývá, než situaci řešit. Jaké máte možnosti?

Dlužné nájemné si můžete vzít z kauce

Když se nájemník s platbou opozdí jednorázově, může to být jen kvůli momentálním problémům. Třeba přišel o práci, měl nenadálý výdaj, byl nemocný. Pravděpodobně jste na počátku pronájmu vybrali kauci ve výši jednoho či několika nájmů, ze které si můžete dlužnou částku vzít. Nájemníka to samozřejmě nezbavuje povinnosti dluh vyrovnat. Jestliže vás sám kontaktuje, omluví se, navrhne náhradní termín úhrady a dodrží jej, máte po starostech.

Opakovaně neplatící nájemníci

Ne každý se však dokáže postavit ke svým závazkům čelem. Jsou dokonce i takoví nájemníci, kteří cíleně zaplatí pouze za první dva měsíce a několik dalších stráví ve vašem bytě zadarmo, dokud se vám je nepodaří vystrnadit. Problémový nájemník je zkrátka patálie, která zpravidla nemá rychlé řešení. Někteří podvodníci navíc působí sympaticky, takže se můžete při hledání ideálního nájemníka zmýlit.

Výpověď nájemní smlouvy

Nájemní smlouvu na dobu určitou i neurčitou můžete vypovědět ze zákonných důvodů, jako je hrubé porušení povinností nájemníka. Výpovědní doba je tři měsíce a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena nájemníkovi. Poruší-li nájemník své povinnosti zvlášť hrubým způsobem, což je například neplacení nájemného a nákladů na služby za tři a více měsíců, lze dát výpověď z nájmu okamžitě.

Jak vystěhovat nájemníka?

Nájemník musí byt po skončení nájmu vyklidit nejpozději do měsíce. Bohužel když to neudělá, zákon je na jeho straně.

Nájemníka, který se ve vašem bytě nadále zdržuje po skončení nájmu, odmítá se vystěhovat a neplatí nájemné, se totiž násilím zbavit nemůžete. Vystěhováním věcí neplatícího nájemníka, výměnou zámku, vniknutím do bytu byste totiž porušili jeho domovní svobodu. Pokud se spolu nedohodnete, zbývá vám už jen podat žalobu na vyklizení nemovitosti. Je-li výpověď nájemní smlouvy platná a odůvodněná, pravděpodobně uspějete, ale na rozhodnutí si vzhledem k rychlosti soudních řízení v České republice rozhodně počkáte.

Neplatič může skončit u soudu

Pokud se spolu nedohodnete, zbývá vám už jen podat žalobu na vyklizení nemovitosti. Je-li výpověď nájemní smlouvy platná a odůvodněná, pravděpodobně uspějete, ale na rozhodnutí si vzhledem k rychlosti soudních řízení v České republice rozhodně počkáte.

Zvažte proto, jestli máte dostatečně pevné nervy, abyste byt pronajímali na vlastní pěst. Existuje totiž i jiné řešení, jak výhodně pronajmout byt.