Jak vyřešit přepis energií při pronajímání bytu? [aktualizováno]

Aktualizace 28. 2. 2023, první vydání článku 18. 10. 2019

Zkrácenou verzi článku si také můžete poslechnout v audioverzi

Nájemné je jedna věc, dodávky elektřiny a plynu věc druhá. Majitelé nájemních bytů většinou zvažují, zda přepsat odběr energií na nájemníka, nebo připočítat k nájemnému zálohy a náklady každoročně vyúčtovat. Jaké jsou výhody a rizika obou řešení a jak docílíte hladkého průběhu přepsání energií na nájemce?

PROBLÉMY S PŘEPISEM ENERGIÍ: JAK SE CHRÁNIT PŘED NÁSTRAHAMI?

Zkušeností s přepisem energií najdete v internetových diskuzích řadu, a mnohé z nich byste nejspíš sami prožít nechtěli. „Můj nájemník si odhlásil odběr elektřiny u ČEZu o 10 dní dřív, než mu končilo užívací právo k mému bytu. A zároveň s tím si zažádal o demontáž elektroměru,“ svěřuje se například majitelka bytu v diskuzi na portálu eMimino.cz. Jiná uživatelka si zde zase stěžuje, že ještě několik měsíců po opuštění nájemního bytu hradí zálohy za novou nájemnici, která nedoložila dokumenty požadované k přepisu energií, přičemž majitel se o věc nezajímá a nová nájemnice nespolupracuje. Na majitele i nájemníky zkrátka číhá řada nástrah. Je proto důležité ujasnit si podmínky odběru energií už při podpisu nájemní smlouvy.

Pronajímejte byt bez starostí a s lepším výnosem.

Garantujeme vám pravidelné nájemné i stav vašeho bytu.

PŘEPSÁNÍ ENERGIÍ VYŘÍDÍTE OSOBNĚ I ONLINE

Jak přepsat elektřinu a plyn? První variantou, pro majitele pohodlnější, je nechat přepsat energie na nového nájemníka. V případě existující smlouvy, neměníte-li dodavatele, je proces poměrně jednoduchý. U většiny dodavatelů záležitost vyřídíte nejrychleji online nebo společnou návštěvou původního a nového odběratele energií v kanceláři dodavatele. Pokud předchozí nájemník přepis vyřizovat nechce, můžete jej požádat o podepsání plné moci k vyřízení přepisu a vyplnění žádosti o ukončení smlouvy o odběru elektřiny nebo plynu. 

Nezapomeňte si zaznamenat stav měřidel a vzájemně si tento údaj odsouhlasit, nejlépe písemně formou předávacího protokolu. Pak bude zřejmé, jaká část spotřebované elektřiny či plynu bude účtována původnímu nájemníkovi a co již bude hradit nový nájemce. Podrobnosti o převedení existující smlouvy na dodávku elektřiny si můžete přečíst například na stránkách ČEZ, ale i na webech dalších dodavatelů. Obvykle zde jsou zde ke stažení i příslušné formuláře.

Pamatujte, že na nájemníka můžete přepsat pouze elektřinu a plyn. Ze zákona není možné, abyste na něj přepsali také vodné, stočné nebo platbu za teplou vodu z tepláren.

Co budete při přepisu energií potřebovat?

Každý dodavatel energií potřebuje k přepisu jiné dokumenty. Nejčastěji požaduje:

 • žádost o přepis,
 • předávací protokol s odsouhlasením stavů měřidel,
 • nájemní smlouvu,
 • plnou moc v případě, že nájemník, který se stěhuje nechce řešit žádost o ukončení původní smlouvy.

Jak dlouho trvá přepis energií?

Pokud dochází k převodu elektřiny a plynu u stejného dodavatele, budete mít celý proces vyřízení zhruba do 2 týdnů. V případě, přepisu energií se změnou dodavatele se může délka vyřizování pohybovat okolo 4 týdnu. Aby se jednání zbytečně neprotahovalo, je důležité mít v pořádku veškeré podklady a dokumenty.

Na co si dát pozor při přepisu energií?

Pokud se rozhodnete pro přepis elektřiny a plynu na nového majitele, pozorně odečtěte stavy měřidel k datu přepisu. U elektřiny se odepisuje jak vysoký, tak nízký tarif (v případě, že máte oba tarify).

Stav měřidel zaznamenejte do předávacího protokolu. Počítejte s určitou časovou prodlevou, která se s přepisem pojí, abyste nedostali označení: černý odběr.

Celý proces odhlášení a přihlášení nového odběratele by měl probíhat současně. Vyhnete se tak riziku, že dojde k přerušení dodávek elektřiny nebo plynu.

ZMĚNA DODAVATELE PŘI PŘEPISU ENERGIÍ

Pokud si nový nájemník vybral jiného dodavatele energií, může to být komplikované. Máte-li vy jako majitel bytu nebo váš předchozí nájemník smlouvu na dobu určitou, obvykle na 12 až 36 měsíců, která ještě neuplynula, může dodavatel vyžadovat poplatek za její předčasné ukončení. 

Nájemník se sankcím může vyhnout, pokud si u stejného dodavatele sjedná služby pro své nové bydliště. Jako majitelé byste měli přepis energií na nového nájemce uskutečnit až ve chvíli, kdy platnost smlouvy vyprší. Dodavateli ovšem musíte minimálně tři měsíce předem sdělit, že nemáte zájem o prodloužení smlouvy, jinak se smlouva automaticky prodlouží o další stejně dlouhé období.

NEPLATIČ VÁS DOSTANE DO PROBLÉMŮ

Největším rizikem přepisu energií na nájemníka jsou však samozřejmě neplatiči. Může se stát, že při opakovaném neuhrazení záloh přeruší dodavatel dodávku energií, nebo dokonce odmontuje elektroměr či plynoměr. Jako majitel se o tom ani nemusíte dozvědět. Neplatič v takovém případě v bytě nejspíš dlouho nevydrží. S největší pravděpodobností bude dlužit i nájemné a vy se možná budete domáhat svých práv soudně

Jak ale vyřešit obnovení dodávky energií, abyste byt mohli znovu pronajmout? V ideálním případě přimějete neplatiče ke spolupráci, takže buď uhradí nedoplatky a případné znovuzapojení měřidla, nebo se dobrovolně odstěhuje a podepíše vám výše uvedené dokumenty potřebné k přepisu. Dlužné částky za dodávku energií pak od něj budou dodavatelé vymáhat ve své režii, zatímco váš nový nájemník může uzavřít novou smlouvu na dodávku elektřiny či plynu. Vztah k odběrnému místu doloží platnou nájemní smlouvou.

JAKÉ JSOU VÝHODY PŘEPISU ENERGIÍ NA NOVÉHO NÁJEMNÍKA?

 • Nenesete odpovědnost za dluhy,
 • nemusíte sledovat, zda výše záloh odpovídá spotřebě,
 • nemusíte se starat o vyúčtování,
 • při zvýšení cen energií nemusíte měnit podmínky nájemní smlouvy a zvyšovat nájemné kvůli vyšším zálohám,
 • přeplatky a nedoplatky si vyřeší nájemník sám,
 • po skončení nájmu nemusíte přepočítávat odběry.

JAKÉ JSOU NEVÝHODY PŘEPISU ENERGIÍ NA NÁJEMNÍKA?

 • Jako majitel nemáte přehled, zda zálohy nájemník platí. V případě neplacení vám hrozí demontáž měřidel. Jejich opětovné zapojení stojí peníze a trvá určitou dobu (opětovné připojení elektroměru vás může vyjít až na 2 000 Kč, u plynoměru se cena pohybuje okolo 800 Kč).
 • Po skončení nájmu musíte energie opět přepsat na sebe, což si žádá určitou časovou dotaci.

PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE, ZDA NÁJEMNÍK ZA ENERGIE PLATÍ

Na druhé straně vás nesolidní nájemce-neplatič může připravit o čas a energii, pokud například dojde kvůli jeho dluhům k demontáži měřidla dodavatelem. Pro každý případ byste měli do nájemní smlouvy zahrnout ujednání, že nájemník uhradí náklady na případné opětovné připojení elektroměru, pokud je zaviní neplněním svých závazků vůči dodavateli. 

Abyste jako majitelé bytu nebyli zcela mimo hru, můžete situaci prověřit při každé kontrolní návštěvě bytu. Nájemník by vám měl umět doložit, že zálohy dodavatelům hradí, takže přerušení dodávek energií nebo demontáž měřidel u vašeho bytu nehrozí. 

CO KDYŽ ENERGIE NA NÁJEMNÍKA NEPŘEPÍŠETE?

 • Budete mít větší pocit kontroly nad situací,
 • bude to pro vás výhodnější, pokud se nájemníci ve vašem bytě častěji střídají,
 • ušetříte si starosti s přepisem energií,
 • zbavíte se rizika, že vám kvůli neplatiči dodavatel odpojí měřidla,
 • musíte stanovit zálohy v dostatečné výši,
 • musíte sledovat ceny energií a nájemníkovu spotřebu,
 • musíte pravidelně vyúčtovat náklady podle skutečné spotřeby.

DLUŽNÉ ZÁLOHY MŮŽETE UHRADIT Z KAUCE

Při stanovování paušálu za energie vycházejte z dosavadních zkušeností a z počtu osob, které byt aktuálně užívají. Sledujte průběžně ceny energií. Pokud se zvýší, sjednejte si s nájemníkem také zvýšení záloh v dodatku k nájemní smlouvě. Tváří v tvář vysokému nedoplatku se i dosud bezproblémový nájemce může proměnit v potížistu či rovnou dlužníka. Nezapomeňte si proto v nájemní smlouvě sjednat kauci, kterou můžete pro uhrazení takového dluhu použít. 

PŘERUŠIT DODÁVKU ENERGIÍ SVÉVOLNĚ NEMŮŽETE

I při této variantě jsou pro vás největší hrozbou neplatiči. I když od nich po několik měsíců neuvidíte ani korunu, budete muset dál platit zálohy, než se vám podaří nájemníky soudně vystěhovat. Přerušit dodávky elektřiny či plynu mohou ze zákona pouze dodavatelé. „Od Smlouvy lze odstoupit v případě jejího podstatného porušení,“ uvádí například ČEZ ve svých Všeobecných obchodních podmínkách dodávky elektřiny. „(…) My můžeme odstoupit, když se dopustíte neoprávněného odběru, zejména při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností, které nejsou splněny ani po písemném upozornění.“

Pokud vám dlužník neplacením nájemného působí finanční problémy a vy nejste schopni za něj zálohy na energie hradit, pak dodavatel pravděpodobně byt odpojí. Ovšem dlužníkem se pak z pohledu dodavatele stáváte vy se všemi důsledky, které z toho plynou.

Svěřte svou nemovitost do rukou zkušených profesionálů v oblasti správy a užívejte si bezstarostné pronajímání s vyšším výnosem. Nabízíme vám garantovaný měsíční příjem z nájmu, zajistíme udržování stavu vaší nemovitosti a ušetříme vám čas, starosti i peníze. Jak to celé funguje? Pronajmeme váš byt bez jakéhokoli rizika pro vás a zajistíme, abyste každý měsíc obdrželi garantovaný nájem vždy ve stejný den. Požádejte o kalkulaci vašeho nájemného a objevte výhody našich služeb.