Ubytování pro lidi z Ukrajiny: co všechno se vyplatí vědět?

Válka na Ukrajině zapříčinila nejrychlejší migrační proud v evropských dějinách od 50. let minulého století. Od konce února 2022 Ukrajinu opustilo přes 5 milionů lidí. V České republice je jich zhruba 300 tisíc. Jak se řeší otázka ubytování Ukrajinců a kompenzace na bydlení?

SOUČASNÁ SITUACE A LEGISLATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO LIDI Z UKRAJINY NA ÚZEMÍ ČR

V současné době se na území České republiky zdržuje přes 300 tisíc uprchlíků. Nejčastěji jejich kroky míří ke známým nebo členům rodiny, kteří žijí v Česku. Nově příchozí využívají kontakty na někoho z dřívějška, nebo se přes známé dostávají ke krajanům, kteří zde již jsou. Díky nim se v cizím prostředí rychleji zorientují.

Největší koncentrace uprchlíků je na okrajích západních Čech, ale také v Praze nebo středních Čechách. V každém kraji přitom funguje asistenční centrum pomoci, které má za úkol podat pomocnou ruku ve všech klíčových a důležitých otázkách, jako je například:

 • vízum,
 • zdravotní péče,
 • ubytování.

Ukrajina a víza

Z počátku mohli lidé z Ukrajiny v České republice pobývat až 3 měsíce bez víza (což pořád platí), poté bylo potřeba, aby měli speciální dlouhodobé vízum. Jednalo se o vízum za účelem strpení. Díky němu mohli občané Ukrajiny žádat na pobočkách Úřadu práce ČR nebo přes elektronické formuláře o dávky v hmotné nouzi. Například:

 • příspěvek na živobytí,
 • doplatek na bydlení,
 • mimořádnou okamžitou pomoc,
 • příspěvek na bydlení.

Od 22. března 2022 však stát uděluje občanům Ukrajiny a jejich rodinným příslušníkům, kteří prchají ze svojí země pryč kvůli ozbrojenému konfliktu víza za účelem dočasné ochrany. Toto vízum opravňuje Ukrajince pobývat na území ČR až 1 rok. Zároveň jim umožňuje:

 • přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění,
 • přístup ke vzdělání,
 • volný přístup na trh práce,
 • nároky na další asistenci, typicky v případě ubytování.

KDYŽ CHCETE POMOCI S UBYTOVÁNÍM

Pokud máte ubytovací prostory, které můžete poskytnout ukrajinským uprchlíkům, je nejlepší se obrátit na neziskové organizace. Existuje však i možnost, že ubytování poskytnete Ukrajinci, kterého znáte.

Jestliže ubytujete uprchlíky, máte podle zákona nárok na kompenzaci, která činí 3 000 Kč na osobu, kterou máte v daném měsíci ubytovanou déle než 16 po sobě jdoucích dní. Na jednu domácnost připadá maximální příspěvek v hodnotě 12 000 Kč. Na maximální příspěvek dosáhnete tehdy, pokud máte ubytované 4 a více osob včetně dětí. O finanční kompenzaci je možné žádat i měsíc zpětně.

Obrázek: Byt musí mít koupelnu a WC, místnost pro přípravu jídla a pro odpočinek.

Jak získat solidární příspěvek na bydlení?

Pro získání příspěvku je potřeba podepsat čestné prohlášení, které bude obsahovat čísla víz a pasů ubytovaných osob. Rovněž je také důležité, aby vámi nabízené bydlení mělo pokoj pro odpočinek včetně matrací či postelí, místo pro přípravu jídla, koupelnu a WC a přístup k pitné vodě.

Na solidární příspěvek máte nárok, pokud nemovitost poskytujete jako fyzická osoba a jste oprávněni s nemovitostí nakládat. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmu.

7 000 Kč za doporučení majitele

Víte o někom, kdo pronajímá byt, nebo vlastní investiční nemovitost, rád by se zbavil starostí a získal jistotu?

Doporučte nám jej a odměníme vás 7 000 kč za každý byt, který se díky vám dostane do našeho portfolia.

JAK OBECNĚ PROVĚŘIT NÁJEMNÍKA?

Pečlivý výběr nájemníka je důležitý nejen v případě zájemců z Ukrajiny, ale i v případě našinců. Při pronájmu bytu pro uprchlíky pamatujte, že každý cizinec, který přijede do ČR, má povinnost se zaregistrovat na policii ČR – oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie. Lhůta pro registraci je 30 dní. V případě, že se ubytování zajišťuje v hotelech a jiných ubytovacích zařízeních, zajišťuje registraci ubytovatel. Pokud se jedná o ubytování v soukromí, měl by se obyvatel Ukrajiny na policii registrovat sám.

Při výběru nového nájemníka se obecně doporučuje důkladné prověření. Jen tak se vyhnete problémům.

Jak si nájemníka co nejdůkladněji prověřit? Nahlédněte do:

 • Centrálního registru dlužníků ČR,
 • Centrální evidence exekucí,
 • Insolvenčního rejstříku,
 • seznamu osob, jež dluží za zdravotní pojištění,
 • databáze osob, jež hledá policie ČR.

Obrázek: Každého zájemce o bydlení je třeba si řádně prověřit. 

Zajímat se můžete i o to, kde zájemce pracuje. Můžete chtít vidět pracovní smlouvu, ale také výpis z bankovního účtu. Při rozhodování vám může pomoci i kontakt na předchozího pronajímatele.

Pro bezproblémový vztah je potřeba řádně a dle platných předpisů sepsat nájemní smlouvu a nezapomenout ani na předávací protokol. Řádně sepsaná smlouva vám může pomoci v případě, kdy budete řešit nepříjemná nedorozumění.

Jak řešit problémového nájemníka?

V případě problémů nemusíte hned ukončit nájemní vztah. Zkuste přistoupit k domluvě. Jestliže se ovšem jedná o závažnější porušení pravidel uvedených v nájemní smlouvě, vyzkoušejte nejdřív řešení upomínkou a dohodou. V případě, že nedojde k nápravě, je možné přistoupit k výpovědi z nájmu, která však má svá přesně stanovená pravidla. A ta se musí dodržovat dle zákona.

NEZAPOMÍNEJTE NA POJIŠTĚNÍ

S přílivem uprchlíků z Ukrajiny se zvýšil zájem o krátkodobé pronájmy, jelikož si zájemci nejsou jisti, jak dlouho budou v České republice pobývat. Vzhledem k nejisté délce pobytu pronajímatelé obvykle neřeší pojištění odpovědnosti nájemníků, což mnohdy bývá ve standardních nájemních smlouvách uvedeno jako podmínka.

Otázka pojištění tedy zůstává na samotných vlastnících neboli pronajímatelích. Pojištění odpovědnosti mohou v případě Ukrajinců vyřešit tak, že jej nechají napsat na sebe. Tím pojistí nájemníka v případě, že by způsobil újmu třetí osobě. Zároveň tato varianta částečně kryje i případ, kdy nájemník neúmyslně poškodí pronajímaný byt. Součástí pojištění by mělo být také pojištění vybavení domácnosti.

JAK PRONAJÍMAT BYT BEZ STAROSTÍ?

Pronájem bytu je pro mnohé vidinou rychlého finančního zisku. Zapomínají však na řadu povinností, která se pronajímáním pojí. V případě pronájmu na vlastní pěst vás čeká hledání ideálního nájemníka, prohlídky bytu, prověřování zájemců, sepisování smluv a následná péče o nájemníka i byt.

Jestliže chcete šetřit svým časem, můžete svůj byt svěřit do rukou Stálého nájmu. Jsme správcovská firma, která se o váš pronájem postará od A do Z. Byt si od vás pronajmeme, takže se staneme vaším nájemcem, a následně jej podnajmeme. Nájemné vám garantujeme i v případě, že bude byt neobsazený, nebo nám podnájemník nezaplatí. Postaráme se o výběr podnájemníka, vyřešíme smlouvy a pojištění, ale také budeme pečovat o stav vašeho bytu. Vy tak budete moci svůj volný čas trávit tak, jak je vám to nejpříjemnější a užívat si pravidelného nájmu.

Svěřte svou nemovitost do rukou zkušených profesionálů v oblasti správy a užívejte si bezstarostné pronajímání s vyšším výnosem. Nabízíme vám garantovaný měsíční příjem z nájmu, zajistíme udržování stavu vaší nemovitosti a ušetříme vám čas, starosti i peníze. Jak to celé funguje? Pronajmeme váš byt bez jakéhokoli rizika pro vás a zajistíme, abyste každý měsíc obdrželi garantovaný nájem vždy ve stejný den. Požádejte o kalkulaci vašeho nájemného a objevte výhody našich služeb.