Jak si můžete snížit daň z příjmu z pronájmu bytu

  Poslechněte si článek ve zkrácené verzi jako mluvené slovo.

ZPŮSOB PRONAJÍMÁNÍ NEMOVITOSTI

Daň z pronájmu se liší podle toho, zda nemovitost pronajímáte jako fyzická osoba, nebo zda je nemovitost zapsaná v obchodním majetku. Jestliže jste fyzickou osobou, budete se při vyplňování daňového přiznání řídit § 9 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Jestliže je nemovitost zapsaná v obchodním majetku, uplatníte § 7 (Příjmy ze samostatné činnosti).

Fyzická osoba a paragraf 9

Jestliže máte i jiný zdroj příjmu, jako je například zaměstnání, podnikání nebo důchod, a k tomu navíc pronajímáte byt jako fyzická osoba, řiďte se § 9. Při tomto způsobu pronájmu neplatíte zdravotní ani sociální pojištění, takže kvůli těmto příjmům nemusíte odevzdávat přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu. V případě, že nemáte pracovní smlouvu, nejste student, nepobíráte důchod nebo rodičovský příspěvek (zkrátka nemáte vyřešený svůj vztah s pojišťovnou), musíte si zdravotní pojištění platit sami.

Při výpočtu daně z příjmu z pronájmu bytu se neobejdete bez Přílohy č. 2, díky které zjistíte dílčí základ daně z příjmu. Jestliže pronajímáte nemovitost, která je ve společném jmění manželů, daní příjem z pronájmu pouze jeden z vás.

Do daňového přiznání se zahrnují i výdaje, které mohou být buď skutečné, což ovšem vyžaduje jejich evidenci, nebo můžete využít danění paušálem ve výši 30 %.

Nemovitost jako obchodní majetek a paragraf 7

Pokud je příjem z pronájmu předmětem vašeho podnikání, nemovitost je zapsaná ve vašem obchodním majetku nebo si přivyděláváte přes Airbnb (a podobné servery), jedná se podle finanční správy o podnikatelskou činnost, na kterou musíte mít živnostenské oprávnění. V tomto případě totiž neposkytujete krátkodobý pronájem, ale ubytovací službu. Jestliže přijímáte peníze v hotovosti, musíte počítat s EET.

Při přijímání peněz v hotovosti pamatujte na povinnost EET. 

Při podání daňového přiznání je nutné postupovat podle § 7. Z těchto příjmů navíc zaplatíte nejen daň z příjmu, ale také musíte platit sociální a zdravotní pojištění. S tím se pojí odevzdávání Přehledů o příjmech a výdajích na OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Daně můžete řešit buď vyčíslením skutečných příjmů a výdajů, nebo se rozhodnout pro paušál ve výši 60 %.

OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z PŘÍJMU Z PRONÁJMU

Papírování spojeného s daňovým přiznáním se vyhnete v případě, pokud jste zaměstnanec a vaše příjmy z pronájmu nepřesáhly limit 6 000 Kč za rok. Daňové přiznání nemusíte podávat ani tehdy, pokud nemáte jiné zdanitelné příjmy a příjmy z pronájmu nepřesáhly hranici 15 000 Kč za rok.

VÝPOČET DANĚ Z PRONÁJMU ANEB KOLIK ČINÍ DAŇ Z PŘÍJMU

Výpočet daně z příjmu z pronájmu není nijak složitý. Stačí jen vědět, kolik jste si pronájmem v daném roce vydělali. Částka zahrnuje pouze čistý příjem z pronájmu, nikoliv platby za energie a služby.

Od příjmů si odečtěte výdaje, přičemž se vám otevírají dvě cesty:

 1. na výdaje použijete paušál,
 2. nebo sečtete reálné výdaje.

Kolik je daň z příjmu z pronájmu, když uplatňujete paušální výdaje?

Při pronájmu, který upravuje § 9, je paušál 30 %. Není potřeba si vést evidenci reálných výdajů. U daňového přiznání automaticky uplatníte 30 % jako výdaj oproti příjmům za rok. Pronájem spadající pod § 7 má paušál ve výši 60 %.

Kolik je daň z příjmu z pronájmu, když dokládáte reálné výdaje?

Jedná se o nejrůznější náklady, které vznikají při pronájmu nemovitosti. Je nutné je sledovat a vykazovat. Při kontrole z finančního úřadu musíte být schopni náklady doložit. Reálné náklady jsou obvykle vyšší než 30% paušál, a tak zaplatíte menší daň. Do reálných nákladů například patří:

Od základu daně je možné si odečíst náklady na cestu autem, kterou jste museli podniknout pro dosažení, zajištění a udržení příjmů z pronájmu bytu.

Paušální výdaje na dopravu činí 5 000 Kč za každý měsíc. Tuto částku si tedy můžete odečíst od příjmů z pronájmu za každý měsíc. V případě, že automobil používáte jen občas pro záležitosti okolo nájmu, což je většina případů, není možné uplatnit celý paušál, ale jen 80 %. Měsíční částka tedy činí 4 000 Kč. I tak je tento způsob daňové optimalizace velice lákavý. Za rok si můžete z daní odečíst až 48 000 Kč, a to i v případě, že jste svým vozidlem kvůli pronajímanému bytu jeli třeba jen jednou za měsíc.

Reálné výdaje vyžadují vedení evidence.

JAKÉ ODPOČTY A SLEVY NA DANI MŮŽETE UPLATNIT V PŘÍPADĚ DANĚ Z PŘÍJMU Z PRONÁJMU

Při příjmu z pronájmu můžete uplatnit veškeré slevy na dani a daňové odpočty, na které máte nárok.

Daňové odpočty:

 • dary a bezúplatná plnění (například darování krve),
 • příspěvky na penzi,
 • příspěvky na životní pojištění,
 • úhrada za zkoušky ověřující vzdělání a podobně,
 • členské příspěvky odborům,
 • úroky zaplacené z hypotéky nebo z úvěru na stavební spoření.

Daňové slevy:

 • základní daňová sleva na poplatníka,
 • daňová sleva na manželku či manžela bez zdanitelných příjmů,
 • sleva na invalidní důchod,
 • sleva na studenta,
 • sleva na ZTP/P,
 • daňové zvýhodnění na děti,
 • školkovné.

OBECNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Po vyplnění daňového přiznání se vydejte na finanční úřad v místě, kde máte nahlášeno trvalé bydliště. Odevzdat jej můžete poštou nebo osobně na přepážce. Pokud máte datovou schránku, je vaše povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Pro daň z pronájmu z nemovitosti slouží Příloha č. 2.

Obecně se dokumenty finančnímu úřadu odevzdávají do konce března a počítají se v něm příjmy z předchozího kalendářního roku.

S námi bude pronajímání bytu bez starostí a lepší výnos k tomu.
Napište nám

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů